Zachodni Ośrodek Badań Społecznych i Ekonomicznych

A+ R A-

O nas

Zachodni Ośrodek Badań Społecznych i Ekonomicznych to wiodąca w regionie lubuskim fundacja specjalizująca się w badaniach społecznych, marketingowych i szkoleniach. Celami Fundacji są: rozwój regionu poprzez prowadzenie badań społecznych i ekonomicznych, a także popularyzację oraz implementację ich wyników, diagnozowanie istniejących problemów społecznych, wspieranie rozwoju naukowego w regionie oraz wspieranie budowy społeczeństwa wiedzy.

Fundacja Zachodni Ośrodek Badań Społecznych i Ekonomicznych została stworzona przez osoby, które posiadają doświadczenie w zakresie realizacji projektów badawczych i szkoleniowych. Od momentu powstania przeprowadziliśmy kilkadziesiąt badań społecznych oraz szkoleń.

W 2023 roku dzięki dotacji Fundacji Agencji Rozwoju Przemysłu, ZOBSiE realizował projekt polegający na zbieraniu wspomnień i innych materiałów o Ruchu Młodzieży Niezależnej. Na tej podstawie ukazało się drugie wydanie książki „Chcieliśmy być sobą. Ruch Młodzieży Niezależnej we wspomnieniach uczestników (1983-1989)” oraz utworzono stronę internetową środowiska RMN. W trakcie przygotowań do wydania książki zebrano 18 nowych, wcześniej niepublikowanych relacji dawnych działaczy i działaczek RMN (łącznie jest ich w książce 80).

W latach 2017-2022 podjęliśmy badania dotyczące funkcjonowania ferm przemysłowych w Polsce, co skutkowało wydaniem kilku raportów na ten temat. W tym samym okresie prowadziliśmy także szereg sondaży opinii publicznej w związku z planowanymi inwestycjami oraz dotyczących preferencji politycznych.

We wrześniu 2019 roku ZOBSiE własnym asumptem wydało opracowanie pt. „XXX rocznica transformacji. Ocena przemian po 1989 roku dokonana przez parlamentarzystów Obywatelskiego Klubu Parlamentarnego”.

W 2016 roku przeprowadziliśmy badania dotyczące migracji i bezpieczeństwa na zachodniej granicy RP.

W latach 2015-2016 ZOBSiE realizował badania interwencyjne „Migranci romscy pochodzenia rumuńskiego w Polsce – własnym głosem o sobie” w ramach projektu „Obywatele dla Demokracji”, prowadzonego przez Fundację im. St. Batorego i finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (WIĘCEJ).

W 2013 i 2014 r. Fundacja ZOBSiE prowadziła m.in. projekt "Niezależni – doświadczenia młodej gorzowskiej opozycji" dofinansowany przez Muzeum Historii Polski w ramach programu Patriotyzm Jutra. W 2014 r. prowadziliśmy wspólnie z Archiwum Państwowym w Gorzowie Wlkp. badania historyczne i socjologiczne na temat wyborów 4 czerwca 1989 r. na Ziemi Lubuskiej, sfinansowane ze środków własnych. Wyniki upowszechniliśmy w dwóch wydawnictwach: „Chcieliśmy być sobą. Ruch Młodzieży Niezależnej we wspomnieniach uczestników (1983-1989)”, Gorzów Wlkp. 2013, „Ale nam się wydarzyło. Wybory 4 czerwca 1989 r. na Ziemi Lubuskiej we wspomnieniach parlamentarzystów i opracowaniach”, Gorzów Wlkp. 2014.

W grudniu 2012 r. Zachodni Ośrodek Badań Społecznych i Ekonomicznych przeprowadził badania socjologiczne pt. „Cyfryzacja w opinii mieszkańców wybranych miejscowości województwa lubuskiego”. Badaniami zostali objęci dorośli mieszkańcy Gorzowa Wielkopolskiego, Słubic i Świebodzina.

Zachodni Ośrodek Badań Społecznych i Ekonomicznych prowadził badania społeczne na temat tożsamości mieszkańców województwa lubuskiego oraz  dotyczące eksplozji gazu w Zielonej Górze w 2010 r. Te ostatnie skutkowały wydaniem opracowania pt. „W obliczu katastrofy. Społeczne reakcje na eksplozję gazu w Zielonej Górze”, Wydawnictwo Akademii im. Jakuba z Paradyża, Gorzów Wlkp. 2017.

Zapraszamy do współpracy.

W latach 2015-2016 ZOBSiE realizuje badania interwencyjne „Migranci romscy pochodzenia rumuńskiego w Polsce – własnym głosem o sobie” w ramach projektu „Obywatele dla Demokracji”, prowadzonego przez Fundację im. St. Batorego i finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego. WIĘCEJ

 

W 2013 i 2014 Fundacja ZOBSiE prowadziła, m.in. projekt "Niezależni - doświadczenia młodej gorzowskiej opozycji" dofinansowany przez Muzeum Historii Polski w ramach programu Patriotyzm Jutra. W 2014 roku prowadziliśmy, wspólnie z Archiwum Państwowym w Gorzowie Wlkp. badania historyczne i socjologiczne na temat wyborów 4 czerwca 1989 roku na Ziemi Lubuskiej, sfinansowane ze środków własnych. Wyniki upowszechniliśmy w dwóch wydawnictwach: „Chcieliśmy być sobą. Ruch Młodzieży Niezależnej we wspomnieniach uczestników (1983-1989)”, Gorzów Wlkp. 2013, „Ale nam się wydarzyło. Wybory 4 czerwca 1989 roku na Ziemi Lubuskiej we wspomnieniach parlamentarzystów i opracowaniach”, Gorzów Wlkp. 2014. WIĘCEJ

 

W grudniu 2012 roku Zachodni Ośrodek Badań Społecznych i Ekonomicznych przeprowadził badania socjologiczne pt. „Cyfryzacja w opinii mieszkańców wybranych miejscowości województwa lubuskiego”. Badaniami zostali objęci dorośli mieszkańcy Gorzowa Wielkopolskiego, Słubic i Świebodzina. WIĘCEJ

 

Od września 2010 r. Fundacja na rzecz Gorzowskiej Szkoły Wyższej, a później Zachodni Ośrodek Badań Społecznych i Ekonomicznych prowadziły badania społeczne na temat tożsamości mieszkańców województwa lubuskiego. WIĘCEJ